Luz Mendez & Brahim Diaz Show Some PDA Out on Their Holidays in Portofino (26 Photos)